Kasino bonus – enkelt forklart

Du har kanskje merket at de aller fleste nettkasinoene tilbyr mange av de samme spillene. Dette er fordi alle kasinoene streber etter å gi sine spillere gode kvalitetsspill, og dette er det som regel de største spilleverandørene som for eksempel Net Entertainment og Microgaming som kan tilby. Dermed ender kasinoene opp med mange av de samme spillene, med de samme jackpotgevinstene og den samme lyd- og bildegrafikken. På grunn av dette blir nettkasinoene ofte nødt til å kjempe om kundene på andre arenaer enn spilltilbud – og det er her bonusene kommer inn i bildet! Så godt som alle kasinoene tilbyr kundene både velkomstbonuser, vervebonuser og VIP-bonuser.

Velkomstbonusen er den første bonusvarianten man møter på når man registrerer seg på et nettkasino. Men også veletablerte kasinokunder tilbys bonuser, gjerne i form av lojalitetsbonuser og vervebonuser. Bonuser innebærer at kunden får ekstra penger å spille for i nettkasinoet, beregnet prosentvis av innskuddet til spilleren. Selv om bonusene ved første øyekast kan virke som en ren gavepakke til spilleren, tjener også kasinoene på det. De vinner nye kunder, og samtidig oppmuntres allerede eksisterende kunder til videre spilling. Men medaljen har som kjent også en ulempe – de fleste kasinoer har noe kalt «omsetningskrav», som innebærer at bonusbeløpet må omsettes et visst antall ganger før uttak muliggjøres.

Kasino bonus – hva er velkomstbonus?

Velkomstbonusen er, som nevnt innledningsvis, den første bonustypen kunder møter på når de registrerer seg på et nytt nettkasino. Denne bonustypen skal oppmuntre kundene til å registrere seg i kasinoet, fremfor hos konkurrenten, og er derfor ofte ganske stor. Velkomstbonuser er blant de største og mest «prangende» du vil komme over, og fungerer i stor grad som lokkemat. Hvor god en velkomstbonus er, kan vurderes etter to faktorer – matchingprosent og maksbeløp. Førstnevnte går ut på at kundens innskudd matches prosentvis opptil et visst beløp – nemlig maksbeløpet, som er det største beløpet bonusen kan anvendes på. Med høy matchingprosent og tilhørende maksbeløp kan du få en rimelig bra velkomstbonus!

Kasino bonus – hva er VIP-bonus?

Ettersom nettkasinoene gjerne vil beholde kundene sine lengst mulig, tilbys også etablerte kunder bonuser. Gjør ikke kasinoet dette, risikerer de at kunden flykter til en konkurrent. En av bonustypene som tilbys etablerte kunder er «VIP-bonus». Denne bonusvarianten gis ofte til de mest lojale kundene, som ofte har omsatt en del penger i kasinospill, og kalles derfor også «lojalitetsbonus». Med denne bonustypen honoreres gjerne kundene etter hvor ofte og mye de spiller. Som regel må kunden ha gjort seg fortjent til å delta i disse eksklusive bonusprogrammene, ved å tjene opp tilstrekkelig mange spillerpoeng. Bonusvilkårene blir bedre jo mer kunden spiller, og jo bedre VIP-medlemskap vedkommende har opparbeidet seg.

Kasino bonus – hva er vervebonus?

En annen bonus spillere kan bli tilbudt, er vervebonus. Dette er en bonus man gjerne får dersom man inviterer en venn til å bli kunde på det aktuelle nettkasinoet. Dersom den du har anbefalt kasinoet til velger å registrere seg og blir kasinokunde, får du tildelt din vervebonus. Den nyregistrerte spilleren vil også kunne belønnes med en velkomstbonus. Kasinoet blir på sin side belønnet med en ny kunde. Her har med andre ord alle parter noe å tjene. Vær imidlertid klar over at også vervebonuser som regel har et omsetningskrav, noe som betyr at pengene du «fikk» må omsettes et visst antall ganger før uttak er mulig.

Kasino bonus – hva er reloadbonus og innskuddsfri bonus?

En av de vanligste bonusvariantene etablerte kunder mottar, er «reloadbonusen». Dette er en «påfyllingsbonus» som minner mye om velkomstbonusen, bare at den heller rettes mot eksisterende kunder. Denne bonustypen er imidlertid ikke like stor som velkomstbonusen – den har gjerne lavere innskuddsgrense og matchingprosent enn en velkomstbonus vanligvis ville hatt. Men dette betyr ikke at reloadbonuser ikke er gunstige. Dette er faktisk en av de bedre bonusvariantene man kan tilbys, i hvert fall som etablert kunde. Et typisk eksempel på en reloadbonus vil være at kunden tilbys 50 % bonus med maks innskuddsgrense 500 kroner. Dette ville gitt en bonus på 250 kroner dersom kunden setter inn 500 kroner.

Hittil har vi diskutert de mest vanlige bonustypene, men det finnes også flere varianter. Blant annet er «innskuddsfri bonus» noe man vil kunne se på enkelte kasinoer. Dette er, som navnet tilsier, en gratis bonus som nettkasinoet tilbyr sine kunder som ikke innebærer krav om at kunden har foretatt et innskudd i forkant. Slike bonuser er vanligvis ikke veldig store, men vil fortsatt ha en positiv effekt på kundeforholdet – og forhåpentligvis bidra til at kunden vil fortsette å spille på det aktuelle kasinoet. Husk at uansett hvilken bonusvariant du tilbys er det viktig å lese om det aktuelle kasinoets bonusregler, slik at omsetningskravet ikke kommer som en negativ overraskelse.

Oppsummering

Ettersom de fleste kasinoer tilbyr sine kunder mange av de samme spillene, med de samme jackpotgevinstene og den samme bildegrafikken, blir nettkasinoene ofte nødt til å kjempe om kundene på andre arenaer enn spilltilbud. Det er her bonusene kommer inn i bildet. Konkurransen om kundemassen er hard, og derfor vil spillerne ofte møte på store, lokkende bonuser. Blant de mest kjente bonusvariantene finner man velkomstbonuser, VIP-bonuser og vervebonuser. Alle disse har til felles at de (som regel) prosentvis beregnet fra kundens innskudd gir kunden ekstra penger å spille for. Det er imidlertid viktig å huske på at – på tross av flotte bonuser – følger det ofte med omsetningskrav.

Privacy Policy